Article

Projectfinanciering en Bankability in de Offshore Windsector

WINDNIEUWS, 1 February 2013

Om de ambitieuze, Europese duurzame energiedoelstellingen te halen zullen er in de nabije toekomst grootschalige duurzame energieprojecten moeten worden gerealiseerd. Projectfinanciering biedt een logische structuur om bij dat proces private ontwikkelaars te betrekken. Op deze wijze kunnen de noodzakelijke middelen worden aangeboord bij externe financiers zoals commerciële banken, exportkrediet verzekeraars en multi laterale financieringsorganen als de Europese investerings bank. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste criteria die dergelijke instellingen hanteren bij het beoordelen van investeringsmogelijkheden in duurzame energie, in het bijzonder offshore windenergie. Wat maakt vanuit ‘bankability’ perspectief een goed en realiseerbaar project?

Projectfinanciering en Bankability in the Offshore Windsector

Download here